Mục Lục
Tin Tức
Xổ số Thừa Thiên Huế
Vị Trí:Xổ số Thừa Thiên Huế > Xổ số Thừa Thiên Huế > Du Dong Xo So Yaozohenhua đã được phỏng vấn bởi Ủy ban Điều luật ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc
Du Dong Xo So Yaozohenhua đã được phỏng vấn bởi Ủy ban Điều luật ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc

Cập Nhật:2022-07-17 09:18    Lượt Xem:140

Du Dong Xo So Yaozohenhua đã được phỏng vấn bởi Ủy ban Điều luật ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc

chúng tôi đã phát tán ra một ý kiến về hệ thống bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc (cấu trúc ngân hàng và bảo hiểm) trên trang web chính thức của nó, và đưa ra những ý kiến về vấn đề về quản lý công ty trong lần kiểm tra hàng không trên trang gần đây: Thẩm Chengfang của Qianhai Life Insurance Co., Lt. đã bị loại khỏi vị trí giám đốc và tổng quản lý của công ty, và Chen Lin đã bị loại khỏi vị trí giám sát của công ty. Sau khi kiểm tra, công ty không biết gì về cuộc gặp trên, và cuộc họp không gửi thông báo cho tất cả giám đốc và giám sát theo quy định liên kết và quy định, và không báo trước cho thẩm phán. Một ngày nào đó, cuộc gặp này đã vi phạm nguyên tắc luật cấu trúc quản lý công ty của ngân hàng và các tổ chức bảo hiểm và nguyên tắc của hội đồng. Khi một công ty bảo hiểm tổ chức một cuộc họp chung của các cổ đông, hội đồng quản trịDu Dong Xo So, hội đồng quản trị giám sát và các cuộc họp khác, nó nên thông báo cho nhà cầm quyền ít nhất ba ngày làm việc trước, mà không đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc của hiệp hội. 2địa-tinh; Ít nhất là năm ngày trước cuộc họp tạm thời. Công ty gởi thông báo cuộc họp tới mọi giám đốc và giám sát bằng văn bản trong thời gian vừa qua. Một bài phát biểu, phát biểu về những vấn đề mà công ty đã quyết định, và trực tiếp can thiệp vào hoạt động bình thường của công ty, mà không phải theo nguyên tắc của bài phát biểu về việc giám sát các cổ đông lớn trong các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm 2địa-tinh; Độ khẩn trương 52;4\\ 652 899; Giao diện với các thủ tục quyết định của các tổ chức Ban-phát-ra-kinh doanh bình thường, Article 16 (8) của các tổ chức điều hành công ty Bancassurphát và nguyên lý 36(16) của các văn kiện hội đồng. cổ đông và cổ đông điều hành của họ và các điều hành viên thực sự không lạm dụng quyền hay liên quan tới các mối quan tới làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của công ty, các cổ đông và các cổ đông và các cá nhân khác Những quyền quyết định và quản lý quyền sở hữu của quản lý cao cấp theo các điều khoản của hội đồng. Những dữ liệu trên đây được hỗ trợ bởi thông báo, các báo cáo được công ty cung cấp và các tài liệu khác. Dựa trên những vấn đề trên đây, theo luật bảo hiểm và những điều khoản bảo hiểm liên quan, công ty sẽ có những phát biểu chính thức sau đây: Trung Quốc Ủy Ban điều chỉnh ngân hàng và bảo hiểm đã tiến hành một cuộc phỏng vấn chính thức với yaozhenhua, và yêu cầu anh ta sửa chữa các vi phạm. Công ty sẽ thông báo cho tất cả cổ đông và thành viên trong hội đồng quản trị theo luật, rằng các thủ tục và nghị quyết liên quan của hội đồng cổ đông đặc biệt và cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị không tuân thủ quy định và các điều kiện tham gia, và sẽ ngay lập tức sửa chữa sai lầm và loại bỏ tác động xấu. Các cổ đông của công ty thực hiện quyền lợi của họ và thực hiện nghĩa vụ của họ theo luật pháp,Xổ số Thừa Thiên Huế luật pháp, luật pháp và văn kiện hiệp hội. Ban giám đốc làm nhiệm vụ của công ty phải hết sức cẩn thận và thận trọng, và giám đốc độc lập phải tỏ ra ý kiến khách quan và độc lập, và làm nhiệm vụ của họ với lòng tốt và độc lập. Theo luật của công ty thì cổ đông không được can thiệp đúng cách trong hoạt động của công ty. Các cổ đông của công ty sẽ thực hiện chặt chẽ các yêu cầu quy định liên quan, như là các biện pháp giám sát về hành vi của các cổ đông lớn của các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm (Trial), duy trì hoạt động độc lập của công ty bảo hiểm, và không lạm dụng quyền kiểm soát của họ để can thiệp vào hoạt động của công ty và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công ty bảo hiểm. Các cổ đông hoàn to àn cấm sử dụng các giao dịch phụ tùng có liên quan để chuyển nhượng các quyền lợi và tài sản, và không dùng các quỹ bảo hiểm bị cướp. Mảnh ghép này được ghi lại... để đảm bảo sự ổn định của công ty. Công ty nên thực hiện trách nhiệm chính, tuân thủ hoạt động độc lập, thực hiện cơ chế biệt lập mạo hiểm, duy trì s ự ổn định kinh doanh và nhân sự của công ty, và đảm bảo sự an to àn của tài sản và quỹ của công ty. Dựa trên việc giảm quy mô kinh doanh vào giai đoạn đầu tiên và củng cố tình hình quản lý và kiểm soát của quỹ bảo hiểm, cần phải có những biện pháp hiệu quả khác để cải thiện nợ và ngăn chặn và giải quyết rủi ro. Theo quan điểm bảo hiểm nhân thọ của CBS, chúng ta nói rằng Bên bảo hiểm nhân thọ của Qianhain nên thông báo đúng thời điểm cho cổ đông, giám đốc, giám đốc và nhân viên liên quan về ý kiến quy định, và báo cáo bằng văn bản sửa chữa cho bộ bảo hiểm nhân thọ của CBS trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày giao hàng. Bộ phận quy định sẽ theo dõi và giám sát việc sửa chữa, nếu phát hiện ra chưa có sự sửa chữa vấn đề, nó sẽ thực sự điều tra trách nhiệm của công ty, cổ đông và nhân viên liên quan theo luật, và sẽ có những biện pháp khác. Description

Xổ số Thừa Thiên Huế Soi cầu Xổ số Tiền Giang Kqxs Đồng Nai